Châu An Đường Anglumin – Hỗ Trợ Cải Thiện Chỉ Số Đường Huyết (Hộp 100 viên)

  • Mã sản phẩm : CADA100
  • Nhà sản xuất: 
  • Công dụng: Châu An Đường Anglumin hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Giấy phép: 1898/2024/ĐKSP – 725/2024/XNQC-ATTP
  • Quy cách: Hộp 100 viên
  • Tình trạng hàng: Hết hàng