Chính sách đổi trả hàng

Bạn có thể đổi hoặc trả hàng trong những trường hợp dưới đây:
Sản phẩm mua từ Coastline Care bị vỡ, nứt hoặc hỏng hóc khi bạn nhận sản phẩm từ nhân viên giao hàng hoặc giao nhầm sản phẩm cho bạn.

Sản phẩm đổi/trả phải tuần theo các nguyên tắc sau:
1. Việc đổi trả theo nguyên tắc:
– Đảm bảo sản phẩm đúng nguồn gốc từ nhà thuốc Coastline Care
2. Cụ thể:
* Về thời gian:
– Không quá 30 ngày (kể từ ngày nhận hàng) đối với các sản phẩm nguyên hộp có tem niêm phong và kèm date
– Không quá 3 ngày với các thuốc viên lẻ
* Về nguồn gốc:
– Phải còn giữ bill.
– Trường hợp không có bill thì đơn hàng phải được cập nhật vào dữ liệu thẻ thành viên
* Về chất lượng và cảm quan:
– Sản phẩm phải còn lot, date trên hộp / vĩ .
– Sản phẩm phải đảm bảo chưa sử dụng.
– Bao bì, chai hộp… phải đảm bảo hình ảnh còn nguyên mới không phai màu .